Trước đây, người ta đã tranh luận rằng các trò chơi sòng bạc online, về bản thân họ, không phải là tất cả thú vị. Theo dòng suy nghĩ này, người chơi chỉ quan tâm đến các trò chơi này vì...